Mellan Neva och Nordsjön

219.00 kr

Förutsättningar för att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet
Per Eliasson & Lars Ericson Wolke (red.)

I drygt två årtionden har svensk säkerhetspolitik och Sveriges militära försvar inriktats på att delta i internationella insatser, exempelvis i Afghanistan och f.d. Jugoslavien. Men sedan kriget i Georgien 2008 och oroligheterna på Krim 2014 har styrningen ändrats: idag är försvaret av det egna territoriet högsta prioritet. Men hur kan Sverige värnas militärt – vilka möjligheter och begränsningar avgör om skölden ska fungera?

I en tematisk genomgång belyser en grupp experter förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet. Inledningen ger en överblick och ett historiskt perspektiv på tidigare aktiviteter kring Östersjön. Därefter skildras hur regionens särskilda förutsättningar påverkar valen av strategi, operativt tänkande och taktik för mark-, sjö- och luftstridskrafter och även villkoren för logistiska funktioner. De medverkande är knutna till Försvarshögskolan som lärare och forskare, eller tidigare anställda i Försvarsmakten.

Medverkande

Per Eliasson, Försvarshögskolan

Lars Ericson Wolke, Försvarshögskolan

Mats Helgesson, f.d. Flygvapenchef

Ulf Högström, Försvarshögskolan

Christian Jeppsson, Försvarshögskolan

Anders Larsson, Försvarshögskolan

Ove Pappila, Försvarshögskolan

Tomas Ries, Försvarshögskolan

Stefan Ring, tid. Försvarshögskolan

Anders Silwer, f.d. Flygvapenchef

Per Skoglund, Försvarshögskolan

Göran Walldén, Försvarets materielverk

 

Boken är tillfälligt slut i lager men kommer att finnas till försäljning igen under mars.

Slut i lager

Artikelnr: 9789188909763 Kategorier: ,
Författare

Per Eliasson har ett förflutet som teknisk officer vid A 8 (Bodens artilleriregemente). Han är överstelöjtnant i armén och har genom­gått militärtekniskt chefsprogram och utbildning i militärhistoria, båda vid Försvarshögskolan. Han har tidigare varit chef för den Mili­tärtekniska avdelningen och tjänstgör idag som programlärare vid Högre officersprogrammet (HOP) samt som chef för Militärhistoriska sektionen, allt vid Försvarshögskolan.

Lars Ericson Wolke har varit anställd vid Armémuseum och Krigs­arkivet samt mellan åren 2000 och 2020 även vid Försvarshögskolan, där han varit professor i militärhistoria sedan 2008, dessförinnan bland annat huvudlärare i krigshistoria samt t.f. professor i krigs­vetenskap 2006–2008. Han är även docent i militärhistoria vid Åbo akademi och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Lars Ericson Wolke har tilldelats Tilas stiftelses pris för sitt militärhisto­riska författarskap samt Örlogsmannasällskapets medalj i silver för marinhistorisk forskning (2018). Han har skrivit ett drygt trettiotal böcker varav den senaste är Stridens verklighet: Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814 (2020).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Lars Ericson Wolke, Per Eliasson

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88909-76-3

Pris

219 kr

Sidantal

192 sid

Titel

Mellan Neva och Nordsjön: Förutsättningar för att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet

Utgiven

2021

Press/bilder

Press/bilder