Möten med mening

229.00 kr

Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

 

Karin L. Eriksson (red.)

Möten med mening belyser en grupp forskare ämnesdidaktiska frågor om meningsskapande i och utanför skolans väggar. Genom fallstudier inventerar skribenterna – själva ämneslärarutbildare – lärarens möjligheter att skapa nya insikter i och förståelser av humanistiska och estetiska ämnen som historia, språk och musik.

Bokens första del fokuserar på elevers och studenters möten med olika ämnen och discipliner. Hur kan didaktiska frågor och perspektiv användas för att beskriva, granska och skapa en fördjupad ämnesförståelse? I den andra delen utgår författarna från den didaktiska forskningen och ger konkreta exempel och förslag på hur undervisande lärare kan arbeta för att skapa inspirerande upplevelser i ämnesundervisningen.

Boken riktar sig främst till ämneslärarstudenter i de humanistiska och estetiska ämnena, men fungerar utmärkt som inspiration och kompetensutveckling för redan verksamma lärare. Möten med mening manar till fortsatt forskning i ett ämne med potential att påverka framtida undervisning.

Artikelnr: 9789188168337 Kategori:
Författare

Karin L. Eriksson är docent i musikvetenskap och föreståndare för Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (CÄHL). Som forskare fokuserar hon på traditionell musik i ett historiskt och i ett samtida perspektiv och på frågor om exempelvis relationen mellan ideologi och praktik. Just nu studerar pedagogiska arenor för utlärning av traditionell musik till amatörer. Som föreståndare för CÄHL ansvarar hon bland annat för centrumbildningens aktiviteter. CÄHLs syfte är att stärka den ämnesdidaktiska forskningsmiljön vid Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Karin L. Eriksson

ISBN

978-91-88168-33-7

Pris

229 kr

Sidantal

277 sid

Titel

Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder