När tiden byttes ut

245.00 kr

Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906
Svenbjörn Kilander

Vad hände i byarna då ”timmerfronten” nådde norra Jämtland vid 1800-talets mitt? Hur påverkades människorna i Alanäs, Frostvikens och Ströms socknar när deras agrara samhällsstruktur utmanades av industrialismens krafter?
I När tiden byttes ut granskar historikern Svenbjörn Kilander handeln med skog och egendomar i åtta byar mellan 1850 och 1906. Med transaktionerna som fond belyser han också lokalpolitiska konsekvenser av skogsnäringens hastiga expansion. Bakom utvecklingen anas den svenska staten som alltmer reglerade de privata villkoren. Kilanders analys visar att den populära bilden av ”baggböleriet” som orsak till den ekonomiska omvälvningen är kraftigt förenklad.

Kilander beskriver konkret samtliga avverkningsrätter, överlåtelser av fastigheter och krediter mot inteckning i fast egendom i byarna. Resultatet är samtidigt en skildring av det norrländska inlandets omvandling under den tid då det svenska industrisamhället fick allt fastare konturer. På ytan var förändringarna små, likväl stöptes lokalsamhällena om i grunden. Studien är tankeväckande och utgör en grund för diskussioner om struktur- förändringar i samhället med lokala, regionala och slutligen nationella konsekvenser.

”En och annan läsare kanske kan undra om dessa detaljerade förlopp […] verkligen tillför så mycket till den övergripande förståelsen av den norrländska industrialiseringen. Men det vore ett missförstånd. Det är just precis genom att arbeta på markplanet […] som det blir möjligt för honom att förstå hur kapitalism kan bokstavligen bryta igenom inte bara på något formellt plan utan i människors mentalitet och handlingar.

[…]

Kapitalismen behövde bli mer reglerad och organiserad, ett tema som Svenbjörn Kilander berört i sin tidigare forskning, och som här produktivt återkommer som ett tolkande element.”

Sverker Sörlin, Johan Nordlander-sällskapets årsbok Oknytt vol. 44, 2023

Artikelnr: 978-91-89361-07-2 Kategorier: , ,
Beskrivning

Svenbjörn Kilander är professor emeritus i historia vid Mitt-universitetet. Han disputerade 1981 vid Uppsala universitet på avhandlingen Censur och propaganda. Statlig svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier och blev docent i historia vid samma lärosäte 1984. Hans bok Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring (1991) prisbelönades av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien året därpå, och den tredje monografin, En nationalrikedom av hälsoskatter. Jämtland och industrisamhället 1882–1910, kom ut 2008.

Foto: Eva Eberhardt Kilander

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Svenbjörn Kilander

ISBN

978-91-89361-07-2

Pris

245 kr

Titel

När tiden byttes ut

Utgiven

2021

Sidantal

360 sid

Press/bilder

Press/bilder