Nordic Narratives of the Second World War

229.00 kr

National Historiographies Revisited

 

Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (red.)

Hur har de dramatiska händelserna under andra världskriget uppfattats i de nordiska länderna? I Nordic Narratives of the Second World War analyserar ledande nordiska historiker efterkrigstidens minne av och historieskrivning om andra världskriget. De undersöker relationen mellan den vetenskapliga och offentliga förståelsen av kriget.

Hur har nationella tolkningar påverkats av förhärskande säkerhetspolitiska doktriner? På vilket sätt har kalla krigets slut förändrat de nordiska berättelserna? Författarna presenterar övergripande teman som skiljer de nordiska erfarenheterna av andra världskriget från övriga europeiska. De diskuterar också de kännetecken som har utmärkt berättelserna om andra världskriget i Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige efter 1945.

Nyckelbegrepp som nationell identitet, minneskultur och moralisk historieskrivning placeras i en nordisk kontext. Detta är den första boken som fokuserar på de nordiska tolkningarna av kriget. Boken erbjuder värdefull läsning för studenter, akademiker och alla som har ett intresse för andra världskrigets historiografi eller modern europeisk historia.

Artikelnr: 9789185509492 Kategorier: , ,
Författare

Henrik Stenius. Research director, Centre for Nordic Studies at the University of Helsinki, Finland.

Mirja Österberg. Ph.D. student at the Centre for Nordic Studies, University of Helsinki.

Johan Östling är docent och universitetslektor i historia. Hans forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men han har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade han på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades han med Cliopriset och Nils Klim-priset. Hösten 2016 utkom han med sin andra större studie, Humboldts universitet (den engelska utgåvan Humboldt and the Modern German University ges ut våren 2018).

Idag är han sysselsatt med att utveckla kunskapshistoria som ett nytt fält. Under 2018 kommer han att utforska kunskapscirkulation i svensk press under 1960-talet.

Åren 2013–2017 var Johan Östling Pro Futura-forskare, knuten till Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala, och var då bland annat gästforskare i Berlin och Potsdam. I januari 2019 tillträder han en tjänst som Wallenberg Academy Fellow.

Johan Östling skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och ingår i Respons ledning.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Henrik Stenius, Johan Östling, Mirja Österberg

ISBN

978-91-85509-49-2

Pris

229 kr

Sidantal

176 sid

Titel

Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited

Utgiven

2011