Postgång på växlande villkor

239.00 kr

Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden
Magnus Linnarsson

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postkontor. Från början sköttes verksamheten av staten, men under stormaktstiden förändrades organisationen flera gånger och lades vid ett par tillfällen ut på entreprenad.

I Postgång på växlande villkor undersöker historikern Magnus Linnarsson hur det svenska postväsendet var organiserat under 1600-talet. Med inspiration från modern organisationsteori analyserar han verksamheten med en uttalad ambition att belysa strukturerna och den dåtida ledningens strävanden. Författaren visar hur administrationsformerna avlöste varandra och vilka argument som gavs för olika alter nativ. Till skillnad från den tidigare ensidiga bilden av posten som ett typiskt statligt ämbetsverk tecknar Linnarsson här en mångfacetterad bild av postväsendet och de statliga myndigheterna under stormaktstiden. Avhandlingen fördjupar därför kunskaperna i ett förut relativt outforskat fält inom svensk historievetenskap.

Artikelnr: 9789185509423 Kategori:
Författare

Magnus Linnarsson (f. 1977) är historiker vid Stockholms universitet med politisk historia som specialområde, med särskilt fokus på institutioner och organisationer över längre tid. Han disputerade vid Lunds universitet 2010 med avhandlingen Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, och redigerade 2014 antologin Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Magnus Linnarsson

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-85509-42-3

Pris

239 kr

Sidantal

284 sid

Titel

Postgång på växlande villkor: Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

Utgiven

2010