Re-Mapping Lagerlöf

250.00 kr

Performance, intermediality and European transmissions

 

Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg & Bjarne Thorup Thomsen (red.)

För första gången presenteras för internationell publik högaktuell forskning om nobelpristagaren Selma Lagerlöf i en heltäckande volym. Re-Mapping Lagerlöf innehåller bidrag av en grupp internationella forskare och lyfter fram de tvärvetenskapliga dimensionerna i dagens Lagerlöfforskning, som ofta går på tvärs över gränserna mellan genrer, medier och discipliner.

Bokens struktur, med sektioner om framställning/föreställning, film och intermedialitet, transnationella berättelser samt översättningar och reception i andra europeiska länder, stryks under i den utförliga inledande portalen. Författarna tar upp teman som Lagerlöf i kulturella och politiska kontexter, hennes engagemang i kvinnorörelsen, konstruktionen av Lagerlöf som kändis, och hennes betydelse för tidig svensk film.

Boken innehåller en rad illustrationer som inte har publicerats tidigare, och den omfattande bibliografin kommer att bidra till att göra Re-Mapping Lagerlöf till en plattform för Lagerlöfforskning i många år framåt. Boken syftar också till att fungera som modell för tvärvetenskaplig forskning inom humaniora.

———————–

For the first time ever, cutting-edge research about the Swedish Nobel Laureate Selma Lagerlöf and her work is made available to a world-wide audience in one comprehensive volume. Written by an international group of scholars, Re-Mapping Lagerlöf highlights the interdisciplinarity of current Lagerlöf research which frequently cuts across genres, media and disciplines.

The structure of the book, with sections dedicated to performance, film and intermediality, transnational narratives and European transmissions, is reinforced by the extensive introductory portal. The authors explore themes such as Lagerlöf in and political contexts, her involvement in the women’s movement, the construction of her celebrity persona, her role for early Swedish film, the transnationality of her work and its impact in international contexts.

The volume includes a number of illustrations that are rarely reproduced, and the detailed bibliographical section will contribute to making Re-Mapping Lagerlöf an indispensable platform for Lagerlöf scholarship for years to come. It also offers a model for interdisciplinary research in the arts and humanities.

Contributors:

Jenny Bergenmar, University of Gothenburg, Sweden.

Charlotte Berry, University of Edinburgh, UK.

Anna Bohlin, Uppsala, Södertörn and Stockholm University, Sweden

Elettra Carbone, University College London, UK.

Git Claesson Pipping, Stockholm, Sweden.

Roald van Elswijk, University of Groningen, the Netherlands.

Helena Forsås-Scott, University of Edinburgh, UK.

Dagmar Hartlová, Charles University, Prague, Czech Republic.

Maria Karlsson, Uppsala University, Sweden.

Anna Nordlund, Uppsala University, Sweden.

Tom Olsson, Södertörn University College, Sweden.

Christopher (Chip) Oscarson, Brigham Young University, US.

Kristina Sjögren, Saltsjöbaden, Sweden.

Tytti Soila, Stockholm University, Sweden.

Lisbeth Stenberg, University of Gothenburg, Sweden.

Björn Sundmark, Malmö University, Sweden.

Astrid Surmatz, University of Amsterdam, the Netherlands.

Bjarne Thorup Thomsen, University of Edinburgh, UK.

Jennifer Watson, University of Wisconsin-Milwaukee, US.

Sofia Wijkmark, Karlstad University, Sweden.

Ebba Witt-Brattström, University of Helsinki, Finland.

Artikelnr: 9789187351211 Kategorier: , ,
Författare

Helena Forsås-Scott (1945-2015) var professor i svenska och genusvetenskap, University College London (pension 2010); Research Associate, University College London; Honorary Professorial Fellow, University of Edinburgh; en av fyra direktörer för Norvik Press, London.

Hennes forskning kretsade kring främst svenska kvinnliga författarskap. Hon publicerade bl.a. Swedish Women’s Writing 1850-1995 (1997), Re-Writing the Script: Gender and Community in Elin Wägner(2009, ny utgåva 2014), red. Textual Liberation: European Feminist Writing in the Twentieth Century (1991, ny utgåva 2014), red. Gender – Power – Text: Nordic Culture in the Twentieth Century (2004), red. Elin Wägner, Vad tänker du, mänsklighet? Texter om feminism, fred och miljö (1999), red. Elin Wägner, Pennskaftet (2003). Hon var en av fyra direktörer för det ideella förlaget Norvik Press, London; med ansvarar för serie med nya engelska översättningar av Selma Lagerlöf, ”Lagerlöf in English”. Hon redigerade tillsammans med Mary Hilson och Titus Hjelm The Encyclopaedia of Contemporary Nordic Culture, c:a 800 artiklar och 300 000 ord, som gavs ut av Hurst Publishers, London, 2015.

______________________________________

Helena Forsås-Scott (1945-2015), professor of Swedish and Gender Studies, University College London (retired 2010); Research Associate, University College London; Honorary Professorial Fellow, University of Edinburgh; one of four director of Norvik Press, London.

Webbsida: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/literatures-languages-cultures/delc/scandinavian-studies/staff?person_id=222&cw_xml=profile.php

Lisbeth Stenberg är docent vid Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet; bibliotekarie (pension 2013).

Hennes forskning kretsar främst kring Selma Lagerlöf och genus. Har bl.a. publicerat En genialisk lek. Kritik och överskridande i Selma Lagerlöfs tidiga författarskap (ak. avh., 2001), I kärlekens namn … Människosynen, den nya kvinnan och framtidens samhälle (2009), red. m. Stefan Ekman och Mats Malm, Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson (2007), red. m. Sissel Furuseth, Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja (2008).

Webbsidahttp://www.ub.gu.se/kvinn/greda/detail/index.xml?id=403

Bjarne Thorup Thomsen är docent vid institutionen för Scandinavian Studies vid University of Edinburgh,

Hans forskning kretsar kring regionala, nationella och transnationella aspekter av romanen och reseskildringen i Norden. Han har bl.a. publicerat: m. Toft Andersen och Zerlang, En selvskreven historie. Om erindringsbøger og dagbøger af bønder, håndværkere og arbejdere i Danmark (1982), m. Brask, Friis-Jensen, Glebe-Møller, Hind, Skafte Jensen, Jørgensen, Kværndrup, Rahbek Rasmussen, Risum, Dansk litteraturhistorie, vol. 2 (1984, ny utgåva 2000), Lagerlöfs litterære landvinding. Nation, mobilitet og modernitet i Nils Holgersson og tilgrænsende tekster (2007), red. m. Blom, Graves och Kruse, Minority Languages: The Scandinavian Experience (1992), red. m. Andersen, Hans Christian Andersen – New Approaches (2007), red. Centring on the Peripheries: Studies in Scandinavian, Scottish, Gaelic and Greenlandic Literature (2007).

Webbsidahttp://www.ed.ac.uk/schools-departments/literatures-languages-cultures/delc/scandinavian-studies/staff?person_id=168&cw_xml=profile.php

Information
Författare

Bjarne Thorup Thomsen, Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg

ISBN

978-91-87351-21-1

Pris

250 kr

Sidantal

352 sid

Titel

Re-Mapping Lagerlöf: Performance, intermediality and European transmissions

Utgiven

2014