Sensitive Objects

239.00 kr

Affect and Material Culture

 

Jonas Frykman & Maja Povrzanović Frykman (red.)

I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med den här boken ger sig etnologer och antropologer i kast med det konkreta – tingen och de olika affektiva kopplingar som uppstår mellan människor och den omgivande materiella kulturen.

Genom täta etnografiska beskrivningar får läsaren här ta del av situationer som hur en kappsäck packas full av såväl hopp som förtvivlan, hur ett arvskifte ger ting från föräldrahemmet ett affektionsvärde som kan få syskon och efterlevande att kapa alla band, eller hur invånare i en belägrad stad får paket med mat och förnödenheter som inte bara lindrar utsattheten utan också ökar känslan av förnedring och vanmakt. I dessa och ytterligare typfall analyseras användbarheten av ett affektivt perspektiv vid förståelsen av relationen mellan människor och tingen omkring dem.

Den här boken är ett pionjärarbete i sitt slag inom de nämnda disciplinerna, men vänder sig även till forskare och studenter inom sociologi, kultur- och turiststudier, och naturligtvis till en bredare läsekrets med intresse för studiet av affekt, känslor och materiell kultur.

Artikelnr: 9789187675669 Kategorier: , ,
Författare

Jonas Frykman är professor emeritus i europeisk etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet. Boken har redigerats under hans anställning som professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge. I sin forskning har han tagit upp breda ämnen som kultur och klass, utbildning, sexualitet och kropp, men också studier av minnesmärken och teoriutveckling rörande kultur ur fenomenologisk aspekt.

 

Maja Povrzanović Frykman är professor i etnologi och undervisar vid Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö universitet.  Hon verkar också som seniorforskare vid Agderforskning i Kristiansand, Norge.  Hennes forskningsfält spänner över ett vitt område, från civilas erfarenheter av krig, till diaspora och transnationella praktiker och livet för högutbildade migranter med återkommande fokus på teman som plats, etnicitet och materiell kultur.

 

Information
Bokserie

Checkpoint

Boktyp

Inbunden

Författare

Jonas Frykman, Maja Povrzanović Frykman

ISBN

978-91-87675-66-9

Pris

239 kr

Sidantal

285 sid

Titel

Sensitive Objects: Affect and Material Culture

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder