Stadens sopor

229.00 kr

Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

 

Ylva S. Sjöstrand

Under hela 1900-talet har Stockholms avfall sluthanterats med flera parallella metoder. Soporna har dumpats, använts som utfyllnad, eldats upp och tillvaratagits för försäljning. De olika arbetssätten har använts i olika hög grad under olika tider. Avfall har omväxlande betraktats som problem eller resurs för samhället.

I Stadens sopor beskriver Ylva S. Sjöstrand hur metoderna för avfallshantering i Stockholm påverkats av avfallets sammansättning, den rådande praktiken samt de idéer kring teknik och miljö som dominerat under olika perioder. Författaren visar hur idé och praktik tillsammans skapat nya avfallsregimer för sophantering och hur metoder etableras och vidmakthålls – tills de slutligen blir inaktuella och ersätts av andra.

Boken är en historisk genomlysning av sopbehandlingens ekonomi och utgör tänkvärd läsning då avfallsregimerna speglar samhällets värdenormer och hur synen på miljö, teknik och brukbarhet pendlat över tid.

Artikelnr: 9789187675089 Kategorier: ,
Beskrivning

Ylva S. Sjöstrand är historiker, verksam vid Stockholms universitet. För sin avhandling Stadens sopor (Nordic Academic Press 2015) mottog hon det prestigefyllda Cliopriset 2015.

Juryns motivering löd: ”Ylva S. Sjöstrand tilldelas Cliopriset 2015 för sin välgjorda och mångsidiga studie av sopornas historia. Genom att fruktbart kombinera ekonomiska, ekologiska, tekniska och politiska aspekter av kvittblivning skildrar hon den moderna stadens förvandling utifrån nya infallsvinklar. Högaktuella samtida diskussioner om miljö, konsumtion och stadsplanering får härigenom en djupare historisk förankring.”

Under många år blandade Ylva S. Sjöstrand studier inom samhällskunskap och humaniora med arbeten inom hantverk, kultur och vård. När hon så småningom sökte forskarutbildningen valde hon ett ämne som kombinerade ett sedan länge stort intresse för miljöfrågor och lokal politik med studierna i historiska ämnen. Förutom ekonomisk historia läste Ylva upp till magisternivå i idéhistoria, vilket i hög grad också har påverkat hennes forskning.

Under 2015 initierade Ylva S. Sjöstrand tillsammans med två ekonomhistoriker ett projekt som handlar om andrahandsmarknaden för textil. Ylvas förhoppning är att även inom andra forskningsprojekt kunna fortsätta studera människans förhållande till det hon har konsumerat och kulturen kring konsumtion och det materiella som en del av en större miljöfråga.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Ylva S. Sjöstrand

ISBN

978-91-87675-08-9

Pris

229 kr

Sidantal

320 sid

Titel

Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Utgiven

2014