Subsidier

250.00 kr

Svenska krig och franska pengar 1631–1796
Svante Norrhem

This book is also available in English: Mercenary Swedes. French Subsidies to Sweden 1631–1796.

Vad händer med prestige och den inrikespolitiska debatten när en stat tar emot ekonomiska bidrag för att ställa upp med soldater i krig? Sveriges deltagande bland annat i det trettioåriga kriget var helt avhängigt finansiellt stöd subsidier från Frankrike. Detsamma gällde under krigen på 1670-talet och mitten av 1700-talet.

Subsidier berättar Svante Norrhem om det ekonomiska beroendet som Sverige stod i under så lång tid – särskilt gentemot Frankrike. Hur kom detta att påverka den svenska staten, militären och det svenska samhället? Sveriges kapacitet att föra krig och att försvara sitt territorium var under större delen av 1600- och 1700-talen tätt förknippad med Frankrikes vilja att betala subsidier. Bidragen syftade till att i första hand möjliggöra militära aktioner, men också till att upprätthålla svensk försvarsförmåga genom stöd till fästnings- och skeppsbyggen.

Under inte mindre än 90 av de 166 åren mellan 1631 och 1796 tog Sverige emot subsidier av Frankrike, och somliga år även av andra stater som England, Nederländerna, Spanien och det Osmanska riket. Detta satte förstås spår i riksdagsdebatter, förhandlingar och i den nationella maktbalansen.

 

Här kan du läsa Statsvetenskaplig tidskrifts recension av boken!

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Artikelnr: 978-91-89361-40-9 Kategorier: ,
Beskrivning

Svante Norrhem, född 1962 i Ludvika, är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia vid Historiska institutionen i Lund. Dessförinnan har han varit verksam som professor i historia vid Umeå universitet. Han utbildade sig till ämneslärare i historia och svenska vid Umeå universitet och genomgick sedan forskarutbildning i Umeå och vid S:t Peters College, Oxfords universitet.

Han har skrivit böckerna Kvinnor vid maktens sida (2007), Ebba Brahe. Makt och kärlek under stormaktstiden (2007), Christina och Carl Piper (2010) och Flattering Alliances. Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of Power 1648–1740 (tillsammans med Peter Lindström 2013). Hans senaste bok Subsidier (2019) har också utkommit i en engelsk version, Mercenary Swedes, samma år.

Svante Norrhem har studerat informella politiska strukturer under 1600- och 1700-talet. Han har skrivit om lägre statstjänstemäns politiska inflytande och om elitkvinnors möjligheter att utöva politisk makt centralt och lokalt. Förutom detta har han också studerat homosexualitet i historien, främst genom en studie av homosexuellas liv på landsbygden under andra hälften av 1900-talet. Norrhem har publicerat två biografier där politiskt och ekonomiskt aktiva kvinnor står i centrum, samt vunnit Hertig Karls pris (2011) för sitt populärvetenskapliga författarskap.

Foto: Annika Olsson

Webbsida: https://www.hist.lu.se/person/SvanteNorrhem

Information
Författare

Svante Norrhem

Boktyp

Mjukband

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-89361-40-9

Tidigare upplaga

978-91-88909-26-8 (Danskt band)

Pris

250 kr

Sidantal

224 sid

Titel

Subsidier. Svenska krig och franska pengar 1631–1796

Utgiven

2019

Press/bilder

Press/bilder