Tracking Discourses

239.00 kr

Politics, Identity and Social Change

 

Annika Egan Sjölander & Jenny Gunnarsson Payne (red.)

Diskursteori och Kritisk diskursanalys är två teoretiska perspektiv som rönt stor uppmärksamhet de senaste decennierna. Båda traditionerna ägnar sig åt kritiska studier av politik, identitet och social förändring med särskilt fokus på makt och språk men dialogen mellan företrädare från respektive skola har varit sällsynt tills alldeles nyligen.

Tracking Discourses – Politics, Identity and Social Change har tolv forskare studerat vilka möjligheter som ett utökat idéutbyte mellan traditionerna ger upphov till. Författarna undersöker vad ett närmare samarbete kan erbjuda, både teoretiskt och empiriskt.

Fallstudierna i boken är av stort intresse när det gäller praktisk tillämpning av teoretiska begrepp och empirisk analys av specifika diskurser baserade på ett eller båda dessa analytiska perspektiv. Fallstudierna är också värdefulla för jämförelser med diskursanalyser genomförda i andra länder och kontexter.

 

Medverkande:

Sara Carlbaum, Umeå University

Annika Egan Sjölander, Umeå University

Stephanie Faye Hendrick, Umeå University

Jenny Gunnarsson Payne, Södertörn University

Joakim Isaksson, Umeå University

Anna Johansson, Umeå University

Alon Lischinsky, Umeå University

David Payne, University of Essex, UK

Anna Sofia Lundgren, Umeå University

Jonathan Ngeh, Umeå University

Angelika Sjöstedt Landén, Umeå University & Mid Sweden University

Mathias Sylwan, Umeå University & University of Gävle

Artikelnr: 9789185509393 Kategorier: ,
Författare

Annika Egan Sjölander is a Senior Lecturer in Media and Communication Studies at Umeå University. Her thesis Kärnproblem. Opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i Malå (Core Issues. Opinion Formation in the Nuclear Waste Discourse in Malå) from 2004 is an application of Michael Foucault’s discourse analytical perspective. In 2009 she was a Visiting Research Fellow at the University of Lancaster, UK and part of the Language-Ideology-Power group led by Professor Ruth Wodak. Several of her research projects have dealt with dimensions of democracy and the role of the media concerning environmental issues such as radioactive waste, chemicals and biofuels.

 

Jenny Gunnarsson Payne currently works as a lecturer and researcher in Ethnology at Södertörn University. She completed her PhD-thesis Systerskapets logiker: En etnologisk studie av feministiska fanzines (The Logics of Sisterhood: An Ethnological Study of Feminist Zines) in 2006. She has published a number of articles on the thematic of feminist movement media (zines, blogs, alternative film- and television). Her current research project is an investigation into cross-border reproductive care between Sweden and the Baltic States. Gunnarsson Payne’s research interests include discourse studies, feminist and gender theory, the study of political movements, and alternative media production, as well as cultural and political perspectives on new reproductive technologies.

Information
Författare

Annika Egan Sjölander, Jenny Gunnarsson Payne

ISBN

978-91-85509-39-3

Pris

239 kr

Sidantal

342 sid

Titel

Tracking Discourses: Politics, Identity and Social Change

Utgiven

2011