Urkatastrofen förkroppsligad

240.00 kr

Krigsfångarna och den moderna humanitarismens genombrott i Sverige 1914–1921
Christopher Collstedt

Första världskriget kom i många avseenden att bli en vattendelare för hur man tänkt och pratat om människors utsatthet och lidande i samband med väpnade konflikter. Aldrig förr hade så många drabbats av krigets och krigsvåldets katastrofala återverkningar – av svält, epidemier och massdöd. Det totala, industrialiserade kriget ställde krav på en genom­gripande omorganisering och styrning av de humanitära insatserna för krigets offer. Den filantropiska verksamheten med rötter i 1800-­talets kristet­-religiösa idévärldar och värden skiftades ut mot en modern rättighetsbaserad humanitarism som utgick från transnationella samarbeten mellan både statliga och icke­-statliga aktörer. Röda Korsets humanitära insatser för de miljontals sårade och sjuka krigsfångar som internerats i fångläger på olika håll i Europa, Ryssland och Asien under loppet av första världskriget var ett betydelsefullt inslag i denna utveckling.

I Urkatastrofen förkroppsligad tillför historikern Christopher Collstedt viktiga perspektiv på denna process sådan den tog sig uttryck i det neutrala Sverige åren 1914 till 1921. I fokus för analyserna står samtalet om krigsfångars utsatthet och deras kroppsliga och psykiska lidande. Detta förmedlat genom ögonvittnesskildringar, medicinska fallbeskrivningar och humanitärrättsliga rapporter vilka författats av svenska hjälparbetare och läkare som deltagit i Svenska Röda Korsets insatser för tyska och österrikisk­-ungerska krigsfångar i de ryska fånglägren i Sibirien.

Artikelnr: 978-91-89361-60-7 Kategorier: , , , ,
Författare

Christopher Collstedt, f. 1976, är verksam som universitetslektor vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Han forskar kring våldets och den mänskliga utsatthetens historia, gärna i tvärvetenskaplig belysning.

Han har tidigare publicerat böckerna Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede (2007); Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige (2012); I begynnelsen var dådet. Talet och tystnaderna om våld mellan män från 1700-tal till tidigt 1900-tal (2015) och Våldets djupa spår. Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige (2021).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Christopher Collstedt

Sidantal

192 sid

ISBN

978-91-89361-60-7

Pris

240 kr

Titel

Urkatastrofen förkroppsligad. Krigsfångarna och den moderna humanitarismens genombrott i Sverige 1914–1921

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder


Pressmeddelande