Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt, f. 1976 är professor i historia och verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. Han forskar kring våldets och den mänskliga utsatthetens historia och gärna i tvärvetenskaplig belysning.

Han har tidigare publicerat böckerna: Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormakts­ väldets slutskede (2007); Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-­talets Sverige (2012) och I begynnelsen var dådet. Talet och tystnaderna om våld mellan män från 1700­-tal till tidigt 1900-­tal (2015).

Foto: Privat

Böcker
Våldets djupa spår

Våldets djupa spår

Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige
Christopher Collstedt

Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess definition av misshandel som brott mot liv och hälsa förändrade samtalet om våld och våldsdåd i Sverige på djupet. Historikern Christopher Collstedt visar hur jurister, läkare och politiker tillämpat de nya kunskaperna kring våldsoffer och därmed modifierat djupt rotade uppfattningar om våldets innebörd och skadeverkningar.

Läs mer »