Våldets djupa spår

225.00 kr

Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige

 

Christopher Collstedt

Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess definition av misshandel som brott mot liv och hälsa förändrade samtalet om våld och våldsdåd i Sverige på djupet. Under 1970-, 1980-, och 1990-talen etablerades sedan nya medicinska, psykologiska och människorättsliga perspektiv i det rättsliga och offentlig-politiska samtalet om misshandel. Själva definitionerna förändrades av vad våld är och framförallt vad det gör med den som utsätts.

Historikern Christopher Collstedt visar hur jurister, läkare och politiker tillämpat de nya kunskaperna och moraliska ståndpunkterna kring våldsoffer och därmed modifierat djupt rotade uppfattningar om våldets innebörd och skadeverkningar.

Vår förståelse av våld som en kategori av kriminella handlingar som tillfogar människor kroppsligt och psykiskt lidande är en produkt av historiska konflikter och skeenden. Collstedt ger mening till denna vittförgrenade och mångtydiga historia som färgar dagens rättsliga hantering, vård och politiska beslut.

Artikelnr: 9789188909749 Kategorier: ,
Författare

Christopher Collstedt, f. 1976 är professor i historia och verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. Han forskar kring våldets och den mänskliga utsatthetens historia och gärna i tvärvetenskaplig belysning.

Han har tidigare publicerat böckerna: Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormakts­ väldets slutskede (2007); Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige (2012) och I begynnelsen var dådet. Talet och tystnaderna om våld mellan män från 1700-tal till tidigt 1900-tal (2015).

Foto: Privat

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Christopher Collstedt

ISBN

978-91-88909-74-9

Pris

225 kr

Sidantal

252 sid

Titel

Våldets djupa spår: Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige

Utgiven

2021

Press/bilder

Press/bilder