Våldets mening

249.00 kr

Makt, minne, myt

 

Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.)

Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar återspeglar i hög grad den kultur och samtid de utspelar sig i. I Våldets mening diskuterar författarna våldet i den historiska verkligheten, i konsten, på museer och i litteratur. Det långa tidsperspektivet i boken ger tankeväckande insikter om det annars så akuta och dramatiska ämnet.

Våldets mening är skriven av framstående och välrenommerade forskare som arbetar med synen på våld i sina egna discipliner. Texterna är ett tvärsnitt av olika vetenskapsgrenar och ger analyser av så vitt skilda ämnen som dueller under svensk stormaktstid, kvinnomisshandel i 1800-talets Sverige, våldet i de isländska sagorna och religionens roll i krigshandlingar.

 

Medverkande:

Peter Aronsson är professor i Kulturarv och historiebruk, vid Tema Q, Linköpings universitet.

Irene Andersson är fil. dr och lektor i historia med didaktisk inriktning vid Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Per Bauhn är docent i praktisk filosofi vid Lunds universitet och lektor vid Högskolan i Kalmar.

Christopher Collstedt är doktorand vid Historiska institutionen vid Lunds universitet.

Jan Hjärpe är religionshistoriker och professor i islamologi, avdelningen för religionshistoriska ämnen, Lunds universitet.

Anders Jarlert är professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och föreståndare för Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA).

Kenneth Johansson är doktorand vid Historiska institutionen i Lund.

Rickard Lagervall är doktorand i religionshistoria med islamologisk inriktning vid Lunds uni-versitet.

Malin Lennartsson är fil. dr. i historia och verksam som lektor vid Växjö universitet.

Marie Lindstedt Cronberg är forskarassistent vid Historiska institutionen vid Lunds universi-tet.

Roddy Nilsson är fil. dr i historia och verksam som forskare vid Centrum för kulturforskning vid Växjö universitet.

Erling Sandmo. är forskare vid Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Birgitta Svensson är professor i etnologi vid Stockholms universitet och Nordiska museet.

Maria Svensson är doktorand i historia vid Lunds universitet.

Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet.

Artikelnr: 9789189116771 Kategorier: , , ,
Författare

Eva Österberg är professor emeritus i historia vid Lunds universitet och känd som förmedlare av historia i populärvetenskapliga sammanhang, bland annat i dagspress och tv. Hon har gett ut ett flertal böcker och är en flitig föreläsare.

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprofil utgår från ett intresse för genus, rätt, kulturhistoria och förändringar i människors värderingar över tid.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg

ISBN

978-91-89116-77-1

Pris

249 kr

Sidantal

371 sid

Titel

Våldets mening: Makt, minne, myt

Utgiven

2004