Välkommen hem Mr Swanson

219.00 kr

Svenska emigranter och svenskhet på film

 

Ann-Kristin Wallengren

Från år 1840 och ett sekel framåt utvandrade över en miljon människor från Sverige till Amerika. Att så många valde att lämna Sverige för att söka ett bättre liv på andra sidan Atlanten var ett stort trauma för den svenska nationen. Filmmakarna var inte sena att på olika sätt belysa fenomenet som skulle få märkbar betydelse för den svenska nationella identiteten.

Välkommen hem Mr Swanson analyserar filmvetaren Ann-Kristin Wallengren hur emigrationen till USA och den svenskamerikanske återvändaren skildrats i svensk film mellan 1910 och 1950, med nedslag även i senare filmer och tv-program. Sågs emigranten som en nationell förrädare eller som en modig nybyggare som kunde återvända med moderna idéer? I stor utsträckning visades svenska filmer även för immigranterna i USA, och Wallengren diskuterar de föreställningar om Sverige och svenskhet som spreds därigenom. Författaren tar också ett specifikt grepp om bilden av svenska invandrarkvinnorna i amerikansk film, en representation som på många sätt stod i kontrast till den svenska idealbilden.

Wallengren visar hur ideologier om nationalitet haft en framträdande plats i filmens berättelser – bilderna projicerar de uppfattningar om svensk nationell identitet och USA som dominerat över tid.

Artikelnr: 9789187121999 Kategorier: ,
Författare

Ann-Kristin Wallengren är professor i filmvetenskap vid Lunds universitet där hon är verksam som lärare och forskare. Hon är författare till En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama (Lund: Lund University Press, 1998), ”Samhällsbyggarnas tv-berättande. Estetik och ideologi i utbildningsprogram för televisionen” i Wallengren/Wadensjö, Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen (Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2001) och UR-bilder. Utbildningsprogram som tv-genre (Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2005). Som medredaktör har hon utgivit Solskenslandet. Svensk film på 2000-talet (Stockholm: Atlantis, 2006). Den svenska filmen har stått i fokus ur en rad perspektiv, såväl med frågor om nationell identitet som om ideologi och representation, i en rad artiklar i antologier och svenska och internationella tidskrifter.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Ann-Kristin Wallengren

ISBN

978-91-87121-99-9

Pris

219 kr

Sidantal

235 sid

Titel

Välkommen hem Mr Swanson: Svenska emigranter och svenskhet på film

Utgiven

2013