Vänskap mellan kvinnor på vikingatiden

240.00 kr

Om urval och historieskrivning i de isländska sagorna
Agneta Ney

De isländska sagorna berättar återkommande om vänskap, men det är framför allt mäns vänskapsband som står i fokus. Band av det slaget är knutna till den samhällsstruktur som beskrivs och bekräftas ofta med gästfrihet, gåvor och gengåvor. Vad med kvinnorna då? I sagorna berättas ofta om kvinnor som hyser agg till varandra, mer sällan om vänskap. Var kanske vänskap mellan kvinnor inte en angelägenhet för sagornas författare – och vad kunde det i så fall bero på?

I en berättartradition om vikingatidens kvinnor belyser historikern Agneta Ney hur den närmast osynliga vänskapen mellan kvinnor trots allt kommer fram och vilken betydelse de banden har. Kan det röra sig om tjänster och gentjänster som i manliga nätverk? Handlar det kanske i stället om uttryck för välvilja? Ney diskuterar även sagornas källvärde, muntliga tradition och historieskrivningen i sig.

Vänskap mellan kvinnor på vikingatiden vänder sig till alla läsare som är intresserade av vikingatida och medeltida historia och till dem som vill ta del av den fornisländska litteraturens berättarkonst.

Länk till recension i Scripta Islandica. Isländska sällskapets årsbok 74/2023, se s. 111.

Länk till recension av Ármann Jakobsson, på isländska.

Artikelnr: 978-91-89361-73-7 Kategorier: , , , ,
Beskrivning

Agneta Ney är docent i historia vid Uppsala universitet. Hon disputerade 1994 med avhandlingen Frid och fredlöshet. Sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltid.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Agneta Ney

Sidantal

204 sid

ISBN

978-91-89361-73-7

Pris

240 kr

Titel

Vänskap mellan kvinnor på vikingatiden. Om urval och historieskrivning i de isländska sagorna

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande