Agneta Ney

Agneta Ney

Agneta Ney är docent i historia vid Uppsala universitet. Hon disputerade 1994 med avhandlingen Frid och fredlöshet. Sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltid.

Bland hennes övriga publikationer märks Drottningar och sköldmör. Gränsöverskridande kvinnor i medel­tida myt och verklighet (2004) och Bland ormar och drakar. Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditio­ ner om Sigurd Fafnesbane (2017).

Ney har varit gästforskare vid Historiska institutionen vid Háskóli Íslands och vid Stofnun Árna Magnússonar i Reykjavík samt vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Foto: Gudrun Forsberg

Böcker

Vänskap mellan kvinnor på vikingatiden

Om urval och historieskrivning i de isländska sagorna
Agneta Ney

De isländska sagorna berättar återkommande om vänskap, men det är framför allt mäns vänskapsband som står i fokus. Vad med kvinnorna då? I sagorna berättas ofta om kvinnor som hyser agg till varandra, mer sällan om vänskap. Var kanske vänskap mellan kvinnor inte en angelägenhet för sagornas författare – och vad kunde det i så fall bero på?

Läs mer »

Bland ormar och drakar

Bland ormar och drakar

Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane
Agneta Ney

Han spände sin båge och var skicklig på runor, brädspel och språk. Han dödade Fafner och erövrade skatten som denne ruvat på. Så beskrivs Sigurd Fafnesbane – en hjälte som hyllas för sitt mod och sin verbala talang.

Läs mer »