Världens bästa plats?

199.00 kr

Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap

 

Josefina Syssner

Marknadsföringen av kommuner, regioner och besöksmål har blivit alltmer omfattande. Frågan om hur platser framstår har tillskrivits en allt större betydelse, och har kommit att engagera allt fler beslutsfattare, tjänstemän och experter. I Världens bästa plats? diskuterar kulturgeografen Josefina Syssner några av de utmaningar som följer med denna utveckling. Syssner lyfter fram platsmarknadsföringen i ett nutida politiska sammanhang och lyfter fram dess maktdimensioner. Vilka aktörer skapar och återskapar alla de bilder och berättelser som förs fram i syfte att få en plats att framstå som mer attraktiv. Vad är det som ger dessa aktörer legitimitet, och vilka resurser har de till sitt förfogande? Vilka medborgare syns i de offentliga självbilderna som torgförs, och i vilken mån involveras invånarna i arbetet med att skapa platsens varumärke?

Med teorier om medborgarskap, inkludering och identitet som grund ställer författaren kritiska frågor om de bilder och berättelser som används för att profilera kommuner och regioner. Syssner vidgar också diskussionen till frågeställningar om kärnvärden, värderingar och framtidsvisioner som kommuniceras: Vilka är de visioner som träder fram i idealbilderna som presenteras?

Bokens omedelbara målgrupp utgörs av beslutsfattare, tjänstemän och övriga politiskt intresserade på kommunal och regional nivå. Boken är emellertid också ett bidrag till den svenska akademiska diskussionen om platsmarknadsföring där det saknats insiktsfull svensk litteratur i ämnet. Boken är ett tillskott som kurslitteratur i turismvetenskap, kulturgeografi, media- och kommunikation och andra, närliggande ämnen.

Artikelnr: 9789187121043 Kategorier: ,
Författare

Josefina Syssner är kulturgeograf och verksam som forskare och lektor på Linköpings universitet. I sin forskning har Syssner i första hand intresserat sig för de politiska frågor, strategier och proces­ser som på ett eller annat sätt kan kopplas till en plats eller till ett rum. Hennes avhandling What Kind of Regionalism behandlade regionalism och regional mobilisering i norra Europa och utsågs till Årets avhandling av Linköpings universitets filosofiska fakultet. Syssner har anlitats som gästlärare på Rostocks Universitet och som gästföreläsare på bland annat European University Institute i Florens, på Universität Münster, University of Edinburgh och på University of Namibia. Josefina Syssner är föreståndare för Cen­trum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

Fotograf: Linus Lindgren

Webbsidahttps://www.isv.liu.se/medarbetare-vid-isv/syssner-josefina/presentation?l=sv

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Josefina Syssner

ISBN

978-91-87121-04-3

Pris

199 kr

Sidantal

129 sid

Titel

Världens bästa plats?: Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap

Utgiven

2012