Sari Nauman tilldelas Per Nyströms vetenskapspris 2017

SariVi på förlaget gratulerar Sari Nauman som tilldelas 2017 års Per Nyströms vetenskapspris för historisk forskning för sin bok Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718! Priset delas ut av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS).

Läs mer om priset på Göteborgs universitets hemsida!

Läs mer om boken här!

 

 

Ordens kraft

Sagt om boken:

[…] Sari Naumans avhandling är ett viktigt och i många stycken nydanande arbete. Betoningen av det performativa och muntliga i skapandet av tillit ger en ny syn på hur politiken fungerade under tvåhundra år av svensk historia. Hon sätter fingret på viktiga förhållanden som tidigare forskning inte uppmärksammat […]. Ordens kraft ger en dynamisk och  mångfasetterad bild av svensk historia och hennes bok rekommenderas varmt för läsning också av den allmänt historieintresserade.

Mats Hallenberg, Karolinska förbundets årsbok 2017