Sari Nauman vinner årets Clio-pris

Vi på förlaget gratulerar Sari Nauman som tilldelas 2018 års Clio-pris.

Motiveringen lyder:

Sari Nauman tilldelas Cliopriset 2018 för sin bok om eders betydelse för relationerna mellan regent och undersåtar i Sverige 1520–1718. Med analytisk skärpa fångar hon övergången från muntligt till skriftligt i maktens kultur genom edernas förändrade funktion. Den muntliga eden avlagd vid personliga möten skapade ömsesidig men sårbar tillit, den skriftliga blev ett sätt för kungamakten att etablera hierarkisk och långsiktig kontroll.