Sydsvenskan skriver om Visioner, vägval och verkligheter

Sydsvenskan publicerade 11 februari ett helt uppslag där Carl-Gustaf Andrén intervjuas om universitetens historia och framtid, och hans bok på ämnet med titeln Visioner, vägval och verkligheter. Svenska universitet  i utveckling efter 1940

Ur artikeln:

Undervisningen på universitet missgynnas av att pengarna i första hand går till hyror, administration, bibliotek och annat.
Själva utbildningen får klara sig på vad som blir över.

Det hävdar Carl-Gustaf Andrén i sin bok ”Visioner, vägval och verkligheter. Svenska universitet i utveckling efter 1940” som kom ut i höstas.

– Jag skulle vilja vända på kuttingen och i stället ta fram schabloner på vad en bra och effektiv utbildning faktiskt kostar, säger han.

– Beräknade kostnader för utbildning och stödverksamheter får sedan vägas samman. Och räcker det inte måste universitet skjuta till mer eller kanske omprioritera och lägga ner en eller annan utbildning eller administrativ verksamhet.

Sedan boken kom har han bjudits in till både Stockholms studentkårs tidning ”Gaudeamus” och till utbildningsdepartementet för att berätta mer om den.

Med sina sjuttio år i utbildningsbranschen som professor i teologi, rektor vid Lunds universitets universitetskansler och statlig utredare, kan han som få ge en heltäckande analys av de förändringar som det svenska högskolesystemet gått igenom.

– När jag efter studentexamen på Katedralskolan 1941 började läsa i Lund var vi 2 200 studenter, ler han.

– Våra professorer undervisade och administrationen bestod av ett 20-tal personer.

– Idag har universitet 47 000 studenter och cirka 7 500 anställda. Det lilla elitlärosätet har vuxit till ett massuniversitet.

Läs hela intervjun med Carl-Gustaf Andrén på denna länk!

Andren_Sydsvenskan