Våldets djupa spår

Våldets djupa spår

Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige
Christopher Collstedt

Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess definition av misshandel som brott mot liv och hälsa förändrade samtalet om våld och våldsdåd i Sverige på djupet. Historikern Christopher Collstedt visar hur jurister, läkare och politiker tillämpat de nya kunskaperna kring våldsoffer och därmed modifierat djupt rotade uppfattningar om våldets innebörd och skadeverkningar.

[eltdf_button target=”_self” icon_pack=”” font_weight=”” text=”Läs mer och beställ” link=”https://nordicacademicpress.se/product/valdets-djupa-spar/”]