Varukorg (0)
  • No products in the cart.

Våldets djupa spår

Våldets djupa spår

Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige
Christopher Collstedt

Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess definition av misshandel som brott mot liv och hälsa förändrade samtalet om våld och våldsdåd i Sverige på djupet. Historikern Christopher Collstedt visar hur jurister, läkare och politiker tillämpat de nya kunskaperna kring våldsoffer och därmed modifierat djupt rotade uppfattningar om våldets innebörd och skadeverkningar.

Läs mer och beställ