Ylva Sjöstrand disputerar med boken Stadens sopor

Den 3 oktober disputerar Ylva Sjöstrand med boken Stadens sopor. 

I Stadens sopor beskriver Ylva S. Sjöstrand hur metoderna för avfallshantering i Stockholm påverkats av avfallets sammansättning, den rådande praktiken samt de idéer kring teknik och miljö som dominerat under olika perioder. Författaren visar hur idé och praktik tillsammans skapat nya avfallsregimer för sophantering och hur metoder etableras och vidmakthålls – tills de slutligen blir inaktuella och ersätts av andra.

 

Disputationen äger rum den 3 oktober kl. 10-12 i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, hus Y, Stockholms universitet.