Livet i byarna ändrades när skogshandeln vidgades

Livet i byarna ändrades när skogshandeln vidgades

Skogsnäringen förändrade byalivet i grunden under 1800-talet när marken omfördelades i det norrländska inlandet. I en ny bok belyser Svenbjörn Kilander handeln med skog och egendomar, genom att studera markrätter, krediter och fastighetsaffärer i några byar i Jämtland. På ytan var förändringarna små men lokalsamhällena förändrades i grunden, liksom de nationella strukturerna.