Christer Ahlberger

Christer Ahlberger

Christer Ahlberger är professor i historia vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Han har skrivit och varit redaktör för ett flertal böcker, bland annat om konsumtion, religion, hemindustri, västsvensk lokalhistoria och stadshistoria.

Böcker

Bondeherrgårdar

Den nyrika bondeklassens gårdar 1750–1850
Johannes Daun, Christer Ahlberger

De svenska bönderna har haft en unikt stark ställning jämfört med sina europeiska gelikar, och under 1800-talet klev de fram och blev en drivande kraft i den svenska samhällsutvecklingen.

Läs mer »