Fredrik Eklöf

Fredrik Eklöf

Fredrik Eklöf är ledarskapskonsult, entreprenör och doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Hans kommande avhandling har arbetsnamnet Den moraliska superstjärnan som slocknade: Albert Schweitzers betydelse som moralisk förebild. Han har tidigare publicerat idéhistoriska artiklar om moraliska förebilder och moderna helgonkulter.

Foto: Maria Brorson

Facebook: https://www.facebook.com/jonasfredrikeklof/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fredrikeklofsweden/

Hemsida: https://fredrikeklof.se

Böcker

Polarisering

Idéhistoriska perspektiv på ett samtida fenomen
Jonas Hansson & Fredrik Eklöf (red.)

Mycket har sagts och skrivits om polarisering men sällan med några historiska tillbakablickar. Ibland kan det nästan framstå som att polarisering är ett helt nytt fenomen. I den här boken vänder åtta idéhistoriker på perspektivet och argumenterar för att företeelsen är lätt att finna även i det förgångna.

Läs mer »