Hör Micael Nilsson i ett seminarium om sin kommande bok

I slutet av maj månad släpper vi boken Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt skriven av Micael Nilsson, expert på bostadssociala frågor vid Boverket. Redan tisdag 4 maj kan ni dock höra Nilsson prata om sin kommande bok i ett seminarium på konferensen Boende och välfärd 2021 vid Malmö universitet.

Deltagandet är gratis och sker på Zoom mellan 9.00-12.00. Här kan du läsa mer om konferensen och anmäla dig! Micael Nilssons samtal börjar vid 09.10.

Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt är den första studien i sitt slag och utgör en unik analys som kopplar samman de socialpolitiska vägvalen och den framväxande välfärdsstaten med hur bostadspolitiken utformats för invånarna med minst resurser. Hur fick egentligen socialtjänsten en sådan nyckelroll i att stödja de hushåll med sämst ekonomi?