Jonas Hansson

Jonas Hansson

Jonas Hansson är docent och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han är författare till Humanismens kris. Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848–1933 (1999) och medförfattare till Ernst Cassirer: The Swedish Years (2006). Därutöver har han skrivit artiklar och bokkapitel om svensk historia, begreppens historia och filosofins historia.

Foto: Kristiina Savin

Böcker

Polarisering

Idéhistoriska perspektiv på ett samtida fenomen
Jonas Hansson & Fredrik Eklöf (red.)

Mycket har sagts och skrivits om polarisering men sällan med några historiska tillbakablickar. Ibland kan det nästan framstå som att polarisering är ett helt nytt fenomen. I den här boken vänder åtta idéhistoriker på perspektivet och argumenterar för att företeelsen är lätt att finna även i det förgångna.

Läs mer »