Jubileumskatalog över 25 års böcker

Jubileumskatalog över 25 års böckerJubileumskatalog över 25 års böcker

Under 25 år har Nordic Academic Press ägnat sig åt högkvalitativ utgivning av vetenskaplig litteratur. I vår jubileumskatalog kan du läsa om förlaget, om böckerna vi har gett ut och om några av böckerna som är på gång.

Vi fortsätter att göra böcker fyllda med kunskap för fördjupande samtal.