Läroverken under omprövning och utveckling

Läroverken under omprövning och utveckling

I svensk skoldebatt har läroverken beskrivits som förebilder, men också som stränga institutioner med auktoritära drag.

Perioden 1920-1950 innebar en intensiv utveckling av de svenska läroverken. Skolans demokratisering, privatläroverkens ställning och flickors tillgång till högre utbildning debatterades och omprövades. Diskussionen rörde inte heller bara skolans organisation utan också hur undervisningen kunde göras mer elevcentrerad och progressiv. Den progressiva skolan blev ett ideal.