Ny bok och forskningscenter firas samtidigt den 4 mars

Dubbel glädje blir det när nya boken Forms of Knowledge och forskningsnavet Center för kunskapshistoria, LUCK, lanseras den 4 mars. Boken har redan kommit från tryck och släppts till hugade läsare och i mars 2020 inrättas centret som en del av Historiska institutionen i Lund. Centret kommer utgöra en ny samlingspunkt för kunskapshistorisk forskning och Forms of Knowledge är den första volymen publicerad med LUCK som avsändare.

Läs mer om LUCK här  https://newhistoryofknowledge.com/ och alla intresserade är välkomna till invigningen, se mer på https://www.historiska.lu.se/om-institutionen/nyheter/2721/