Ny bok: Vilka var männen bakom uniformerna?

Vilka var männen bakom uniformerna?

Under 1700-talet stärktes det svenska sjöförsvaret med en flotta specialiserad för strid i skärgård och dess officerare kom från vitt skilda sociala miljöer. Här presenteras de i en gedigen förteckning med bakgrund, familjeförhållanden, karriärer, kommenderingar och sysslor utanför tjänsten.

En guldgruva för dig som släktforskar eller är intresserad av annan person- eller marinhistorisk forskning!