Ojämlikhet på jobbet vardag för många

Ojämlikhet på jobbet vardag för många

Inom flera sektorer vittnar utlandsfödda lönearbetare om rasistiska kunder eller vårdtagare, gliringar från kollegor, omotiverade löneskillnader och obalanserade språkkrav.

I boken Ojämlika arbetsplatser som precis kommit ut sätter 22 forskare sökljuset på de många formerna av ojämlikhet som återfinns på svenska arbetsplatser. Det är den första boken i sitt slag Sverige som belyser rasifierade, klass- och genusbaserade orättvisor och även ger internationella utblickar. Författarna tar sig an en högst aktuell och central utmaning i det svenska samhället. Hur kan strukturell ojämlikhet och diskriminering motverkas? Vi hoppas boken kan väcka intresse och skapa en konstruktiv diskussion i media – håll ett öga på svensk dagspress!