Alla mäns prästadöme

250.00 kr

Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmanna­förbund 1918–1978
Martin Nykvist

”Hvar äro männen?” Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrk­ liga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat ”Männens uppgift i arbetet för Guds rike” våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika anda enligt talaren tydligare än någonsin tidigare, men på söndagarna däremot gapade deras platser tomma i kyrkbänkarna. Detta var en av insikterna som låg till grund för bildandet av Kyrkobröderna, ett lekmannaförbund vars främsta uppgift var att råda bot på manfallet och försöka hejda vad medlemmarna såg som en pågående feminisering av Svenska kyrkan.

Alla mäns prästadöme visar Martin Nykvist hur lekmän i Svenska kyrkan organiserade sig för att motverka samhällets sekularisering. Det var en strävan som inkluderade både demokratisering i form av ökat inflytande för lekmännen och skapandet av patriarkala hierarkier i kyrkan. Genom att tillämpa nya teorier på ett tidigare outforskat material utgör boken ett bidrag till det växande forskningsfältet om kristen manlighet.

Beskrivning

Martin Nykvist är kyrko­historiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. I sin forsk­ning intresserar sig Nykvist för frågor om genus och kyrkans relation till det omgivande samhället. Alla mäns prästadöme är hans doktorsavhandling.

 

 

 

Information
Författare

Martin Nykvist

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88909-24-4

Pris

250 kr

Sidantal

304 sid

Titel

Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918–1978

Utgiven

2019

Press/bilder

Press/bilder