De små båtarna och den stora flykten

395.00 kr

Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar
Mirja Arnshav

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor från de ockuperade baltiska staterna över Östersjön till Sverige. Än idag finns de unika spåren av dessa dramatiska händelser kvar längs nästan hela den svenska ostkusten. Här hittar vi de mer eller mindre väl bevarade båtar som en gång möjliggjorde människors flykt.

De små båtarna och den stora flykten får läsaren lära känna några av dessa båtar och följa deras vindlande öden från flykten fram till idag. Arnshav visar hur flyktbåtarna, efter att de kommit till Sverige, befunnit sig i vitt skilda sammanhang men ändå aldrig helt kastat loss från sitt förflutna. Utifrån båtarnas materiella vittnesbörd och med stöd av berättelser, minnen och arkivuppgifter framkallar författaren en verklighetsnära bild av andra världskriget som flyktingkatastrof och hur Sverige berördes av händelserna. Det blir även tydligt att båtarna är av fortsatt stor betydelse för att värna och bevara minnet av flykten.

Studien lämnar ett viktigt bidrag till den maritima och kulturarvsvetenskapliga forskningen om migration, minnen och materiell kultur, och visar samtidigt hur historiska tillfälligheter kan göra till synes oansenliga ting unika och hur närvarande historien är i nuet.

Det har blivit en oerhört vacker och gripande bok, där beskrivningarna av båtkonstruktionerna blandas med vittnesmål om människors relationer till båtarna.

BTJ-häftet nr 6, 2021

[…] beskrivningarna och det berättarsätt som Arnshav använder sig av är briljant. […] Arnshavs arbete bidrar på ett mycket väsentligt vis till detta forskningsområde. Det är också en bok som genom sitt berättarsätt och sitt språk verkligen har förutsättningarna för att få en bred läsekrets. De små båtarna och den stora flykten är ett arbete som på många vis föredömligt visar hur forskning inom humaniora kan presenteras.

Björn Magnusson Staaf, Rig nr 1, 2022

 

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Artikelnr: 9789189361218 Kategorier: , ,
Författare

Mirja Arnshav (f. 1977) är arkeolog och verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer. Hon är knuten till Centrum för maritima studier och Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet, De små båtarna och den stora flykten är hennes doktorsavhandling. År 2011 presenterade hon vid samma institution sitt licentiatarbete Yngre vrak. Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv.

Information
Boktyp

Kartonnage

Författare

Mirja Arnshav

Illustrerad

Rikt illustrerad i färg

ISBN

978-91-89361-21-8

Tidigare upplaga

978-91-88909-59-6

Pris

395 kr

Sidantal

224 sid

Titel

De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar

Utgiven

2020

Press/bilder

Press/bilder