Mirja Arnshav

Mirja Arnshav

Mirja Arnshav (f. 1977) är arkeolog och verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer. Hon är knuten till Centrum för maritima studier och Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet, De små båtarna och den stora flykten är hennes doktorsavhandling. År 2011 presenterade hon vid samma institution sitt licentiatarbete Yngre vrak. Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv.

Böcker

Föremål på flykt

Mirja Arnshav & Anneli Karlsson

När andra världskriget drabbade Baltikum satte tusentals flyktbåtar kurs mot Sverige. Ombord på dessa båtar fanns inte bara människor, utan också väskor och bylten som packats med allehanda saker.

Läs mer »

De små båtarna och den stora flykten

Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar
Mirja Arnshav

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor från de ockuperade baltiska staterna över Östersjön till Sverige. Än idag finns de unika spåren av dessa dramatiska händelser kvar längs nästan hela den svenska ostkusten.

Läs mer »