Drabbade barn

295.00 kr

Aga och barnmisshandel i Sverige från reformationen till nutid

 

Eva Bergenlöv

Ibland hör vi sägas att barnen förr i tiden fick oerhört mycket stryk och att en »god fostran» innebar att barnen fick spö och örfilar i tid och otid – även i förebyggande syfte för att deras vilja skulle brytas och de skulle bli lydiga och undergivna. Men var det verkligen legitimt och rätt att slå sina barn blå och blodiga?

Drabbade barn undersöker historikern Eva Bergenlöv synen på fysiska bestraffningar av barn i Sverige, från reformationen till nutid. Aga var visserligen tillåten förr, men det fanns tydliga anvisningar för hur bestraffning skulle utövas och hur uppfostraren skulle agera.

Författaren klarlägger hur gränserna dragits mellan tillåtet och otillåtet våld och hur de förändrats över tiden. Hur har lagarna sett ut och hur resonerade man i rättsliga instanser kring våld mot barn? Med utgångspunkt i uppfostringslitteratur och förmaningar från inflytelserika tänkare belyser Eva Bergenlöv även de övergripande idealen kring barnuppfostran. Hon söker också svar på frågan varför Sverige blev först i världen med totalförbud mot våld mot barn.

 

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Artikelnr: 9789187351891 Kategorier: ,
Författare

Eva Bergenlöv är fil. dr och tidigare verksam vid historiska institutionen, Lunds universitet. Hennes forskning kretsar kring rättslig diskurs och praxis, synen på våld, barn, civilstånd och genus. Tidsperspektivet har ofta varit långt och sträcker sig i flera arbeten från 1500-talet och fram till nutid.

Bergenlöv disputerade 2004 på avhandlingen Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800. Hon har också deltagit i ett forskningsprojekt kring framväxten av brottsofferdiskursen och då särskilt studerat brotten våldtäkt och barnamord. Projektet resulterade i boken Offer för brott, 2002. I antologin Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria, 2005, bidrog hon med en artikel om synen på gifta kvinnor som dräpte sina barn kring sekelskiftet 1700. Husbondevåld och en ogift moders dödliga våld mot sin dotter behandlas i »Föräldrar som beskyddare och förövare. Våld mot barn i det sena 1800-talets Sverige» i Våld. Representation och verklighet, 2006.

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Eva Bergenlöv

ISBN

978-91-87351-89-1

Tidigare upplaga

978-91-85509-12-6, Inbunden

Pris

295 kr

Sidantal

187 sid

Titel

Drabbade barn: Aga och barnmisshandel i Sverige från reformationen till nutid

Utgiven

2009