Farväl till arbetet

229.00 kr

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension
Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck & Anna Lund

I Farväl till arbetet får läsaren lyssna till människors egna röster om meningen med att gå i pension. Här finns de som inget annat önskar än att lämna yrkeslivets vedermödor, till exempel undersköterskan med kronisk smärta som längtar efter att ”ta det vackert”. Men även motvilliga pensionärer kommer till tals. För renhållningsarbetaren, skådespelaren och prästen har jobbet varit ett kall som de gärna vill fortsätta ägna sig åt.

Vittnesmålen belyser möjligheter och svårigheter när förvärvsarbetets vardag upphör. Att gå i pension kan väcka tankar på livets förgänglighet och förändra hur vi ser på arbete, ekonomi, familj, vänskapsrelationer och fritidsintressen. Erfarenheter, relationer och saker som vi tagit för givna tycks bli extra viktiga.

Sociologerna Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck och Anna Lund har intervjuat människor i olika yrken och positioner såväl före som efter pensionstillfället. Med hjälp av existens- och kultursociologiska perspektiv beskriver författarna hur de intervjuade hanterar sin nya tillvaro.

Artikelnr: 9789188168597 Kategori:
Författare

Mattias Bengtsson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. I hans forskning är klass- och existenssociologiska perspektiv framträdande. Forskningen berör särskilt frågor om arbetets och pensioneringens mening, arbetslivets individualisering, omvandlingen av svensk och europeisk arbetsmarknads- och välfärdspolitik, samt förutsättningar för fackligt samarbete i Europa.

Fotograf: Marita Flisbäck

 

Marita Flisbäck är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning berör frågor om arbetets mening, människors yrkes- och livsval, liksom hur meningsskapande inramas av frågor om social klass och genus. På senare år har analyserna utgått från ett existenssociologiskt perspektiv.

Fotograf: Mattias Bengtsson

 

Anna Lund är docent i sociologi vid Linnéuniversitetet. Kultursociologiska perspektiv och etnografiska arbetssätt kännetecknar hennes forskning. Hon är särskilt intresserad av hur vi skapar mening när vi blir pensionärer, hur kulturpolitiken sätts i verket samt hur ungdomars livsvillkor och kulturella identiteter samspelar med läroprocesser i och utanför skolans värld.

Fotograf: Johannes Rydström

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna Lund, Marita Flisbäck, Mattias Bengtsson

ISBN

978-91-88168-59-7

Pris

229 kr

Sidantal

227 sid

Titel

Farväl till arbetet: Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

Utgiven

2017

Press/bilder

Press/bilder