Förmoderna offentligheter

219.00 kr

Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830
Leif Runefelt & Oskar Sjöström (red.)

Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just vår tid? En offentlig arena finns i alla samhällen där människor kan gå utanför sin egen dörr och därmed också en gräns mellan privat och offentligt som kan väcka diskussion och skapa konflikter.

Förmoderna offentligheter undersöker en grupp historiker och idéhistoriker hur gränserna drogs mellan den privata och den offentliga sfären under svensk tidigmodern tid. Vad betraktades som offentligt och hur såg den enskilda ämbetsmannens förhållande till det privata och det offentliga ut? Hur hanterade tjänstemännen offentlighetens gränser och hur uppfattades den enskilda aktörens agerande i den politiska offentligheten? I studiet av äldre tiders offentligheter framträder våra nutida ofta slentrianmässiga och ideologiskt präglade uppfattningar i ny belysning.

 

Medverkande:

Erik Bodensten, Lunds universitet

Christopher Collstedt, Lunds universitet

Heiko Droste, Södertörns högskola

Anna Maria Forssberg, Armémuseum, Stockholm

Mats Hallenberg, Stockholms universitet

Andreas Hellerstedt, Stockholms universitet

My Hellsing, Université Paris IV-Sorbonne

Bo Lindberg, Göteborgs universitet

Magnus Linnarsson, Stockholms universitet

Erik Petersson, Linköpings universitet

Leif Runefelt, Södertörns högskola

Annika Sandén, Stockholms universitet

Oskar Sjöström, Stockholms universitet

Artikelnr: 9789187351129 Kategori:
Författare

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans forskning har huvudsakligen fokuserat på svenska eliters tankevärld under förmodern tid. Runefelt disputerade 2001 på avhandlingen Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid. Han har även publicerat Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (2005), antologin Svensk mosskultur om mossodling, torvmarksexploatering och landskapsförändring i Sverige 1750–2000 (2008/2010) samt en studie över den svenska herrgårdskulturens uppfattningar om sig själv och sitt lokalsamhälle, En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800–1860 (2011). Hans senaste bok, Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830 utkom år 2015.

Oskar Sjöström

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Leif Runefelt, Oskar Sjöström

ISBN

978-91-87351-12-9

Pris

219 kr

Sidantal

216 sid

Titel

Förmoderna offentligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830

Utgiven

2014