Man ur huse

239.00 kr

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid
Mats Hallenberg & Johan Holm

Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar som tvingades bära stormaktsdrömmen på sina axlar. Genom mer eller min­dre våldsamma protester lyckades bönderna tvinga de styrande att förhandla om den förda politiken.

Historikerna Mats Hallenberg och Johan Holm studerar de konflikter som skattekraven och rekryteringen av bondesol­dater gav upphov till. Myterier, upplopp och förhandlingar skärskådas– vilka grupper stod bakom motståndet, varför protesterade de och vilket infly­tande fick deras handlande på centralmaktens utveckling?

Författarna visar på sambandet mellan militarisering och bondeinflytande och problematiserar förhållandet mellan de besuttna skattebönderna och lokalsamhällets fattiga. Böndernas politiska agerande och de kompromisser som följde på förhandlingarna kom att få avgörande betydelse för den moderna statens utformning. Effekterna av dem ser vi än idag.

Artikelnr: 9789188168702 Kategori:
Författare

Mats Hallenberg (f. 1962) är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia under äldre tid, men han har också forskat om Stockholms historia under 1800- och 1900-talen. Han har skrivit böcker om fogdar och bönder på 1500-talet, om skatteindrivning på entreprenad under 1600-talet samt om privatiseringarnas historia fram till modern tid. För närvarande leder han ett projekt om statsvälvningar i Sverige 1500–1800.

 

Johan Holm (f 1960) är fil dr i histo­ria och gymnasielärare i Nyköping. Han har skrivit om bondeståndets formering på riksdagen och flera artiklar om statsmakt och bonde­motstånd under 1500-­ och 1600-­talen.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Johan Holm, Mats Hallenberg

ISBN

978-91-88168-70-2

Pris

239 kr

Sidantal

312 sid

Titel

Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder