Methods in World History

229.00 kr

A Critical Approach

 

Arne Jarrick, Janken Myrdal & Maria Wallenberg-Bondesson (red.)

Intresset för världshistoria är större än på länge – både bland den läsande allmänheten och bland forskare. Globaliseringen har bidragit till att historiker kommit ut ur den fixering vid det nationella som kännetecknat deras forskning ända sedan 1800-talet. Men med den nya globala arenan för forskning följer också nya metodproblem. Det är hög tid att de världshistoriskt orienterade forskarna tar sig an de här problemen och utvecklar metoder som gör att de kan arbeta med samma höga kvalitetskrav som annan historieforskning.

Methods in World History adresseras utförligt en serie metodproblem, och författarna ger förslag på hur dessa ska lösas. Här diskuteras bland annat vår tids unikt stora tillgång till helt nya typer av källmaterial, och hur det krävs en medvetenhet hos historiker om dessa källors förtjänster och fällor. Även språkliga och kulturella skillnader måste analyseras systematiskt när forskarna söker efter de återkommande dragen i den mänskliga historien. Dessutom måste världshistorikerna ständigt vara uppmärksamma på de starka ideologiska intressen som har en tendens att snedvrida de vetenskapliga resultaten.

Detta och ett flertal andra metodproblem diskuteras i Methods in World History, där det finns mycket att hämta både för forskaren och för studenten, liksom för den historieintresserade läsaren som vill skärpa sitt kritiska förhållningssätt till världshistorisk forskning.

Artikelnr: 9789187675584 Kategorier: , ,
Författare

Arne Jarrick is a professor of history at Stockholm University (SU) since 1997. He received his PhD in Economic History from SU in 1985. He has held many leading positions in the national as well as the international research funding system, such as Secretary General for the Humanities and Social Sciences at the Swedish Research Council (VR, 2007-2012), the scientific board and research council of Wenner-gren foundations (2013-), the board of HERA and Norface (2007-2012), etc. He is a member and vice-president of The Royal Swedish Academy of Sciences and a member of the Royal Swedish Academy of Letters, Antiquities and History.

Janken Myrdal började som medeltidshistoriker och jordbrukshistoriker, och har arbetat med olika typer av källmaterial, både arkeologi, bilder och texter. Under senare år har han fokuserat allt mer på världshistoria, och då tagit med sig de metodiska ansatserna från medeltidsforskningen. Myrdal har byggt upp ämnet agrarhistoria i Sverige, och bland annat varit redaktör för The Agrarian History of Sweden, som är en sammanfattning av ett verk på svenska omfattande 5 band om jordbrukets historia.

Maria Wallenberg-Bondesson doktorerade i historia 2003 vid Stockholms Universitet. Hennes tidigare forskning inkluderar religionsutveckling och folkliga rörelser i tidigmoderna Sverige. Sedan 2007 har hon varit involverad i forskning om långsiktig juridisk utveckling, tillsammans med bland andra Arne Jarrick.

Information
Bokserie

Checkpoint

Boktyp

Inbunden

Författare

Arne Jarrick, Janken Myrdal, Maria Wallenberg-Bondesson

ISBN

978-91-87675-58-4

Pris

229 kr

Sidantal

256 sid

Titel

Methods in World History: A Critical Approach Methods in World History: A Critical Approach

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder