Patientens bästa

275.00 kr

En kritisk introduktion till läkaretiken

 

Axel Carlberg

Medicinsk-etiska frågor återkommer ofta i den offentliga debatten eftersom de är avgörande för både vårdens praktiska inriktning och även hur vi ser, mer teoretiskt, på människolivets värde. I Patientens bästa argumenterar Axel Carlberg för att reflektionen kring dessa frågor bör utgå ifrån en ”närhetsprincip”, det vill säga en djupare förståelse av patient-läkare-relationen och de moraliska förpliktelser som läkaren har gente­mot patienten. Den medicinska etiken bör först och främst bottna i en tydlig läkaretik.

I sin diskussion resonerar Carlberg kring läkaretikens grunder, sambandet mellan läkekonstens vetenska­pliga metod och etiska förhållningssätt, patientens identitet och etikens roll. Carlbergs slutresonemang belyser hur denna etik förhåller sig till den lojalitetskonflikt mellan forskning och patientens bästa som uppstår i kliniska prövningar. Boken bör intressera läkare, läkarstudenter, medicinetiker och alla som vill närma sig medicinsk-etiska frågor från ett mer filosofiskt perspektiv.

 

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Artikelnr: 9789189361096 Kategorier: ,
Författare

Axel Carlberg är doktor i etik och är verksam i skilda europeiska nätverk för medicinsk-etiska frågor. Han har deltagit i ett forskningsprojekt om teknologins och vetenskapens roll i utvecklingsländer, i synnerhet Afrika och Indien. Han arbetar också som personlig coach och organisationskonsult med särskild inriktning på frågor kring etik och ledarskap.

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Axel Carlberg

ISBN

978-91-89361-09-6

Tidigare upplaga

978-91-89116-88-7

Pris

275

Sidantal

188 sid

Titel

Patientens bästa: En kritisk introduktion till läkaretiken

Utgiven

2009