Problemet med vinster

239.00 kr

Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år

 

Magnus Linnarsson

Privat eller offentlig drift inom välfärden är ett ständigt aktuellt debattämne. I Problemet med vinster visar historikern Magnus Linnarsson att dagens debatt inte är en modern företeelse, utan en fråga med lång historia. I boken belyser författaren hur svenska politiker debatterat frågan under 400 år. Ska välfärdstjänster drivas av privata eller offentliga utförare? Och är det alls lämpligt att tjäna pengar på sådan verksamhet?

Linnarsson analyserar riksdagsdebatter där motsättningen mellan privat eller offentlig drift har ställts på sin spets och politikerna brottats med den principiella frågan om privata entreprenörer ska få del av skattemedel. Vilka argument har använts för att förespråka privat respektive offentlig drift? Hur har diskussionerna om det allmänna bästa sett ut över tid? I boken fördjupar och problematiserar författaren den pågående debatten genom att lyfta fram de historiska rötterna till dagens diskussion om vinster i välfärden.

Artikelnr: 9789188661104 Kategorier: ,
Beskrivning

Magnus Linnarsson (f. 1977) är historiker vid Stockholms universitet med politisk historia som specialområde, med särskilt fokus på institutioner och organisationer över längre tid. Han disputerade vid Lunds universitet 2010 med avhandlingen Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, och redigerade 2014 antologin Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850.

Foto: Anders Ståhlberg

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Magnus Linnarsson

ISBN

978-91-88661-10-4

Pris

239 kr

Sidantal

312 sid

Titel

Problemet med vinster: Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år

Utgiven

2017

Press/bilder

Press/bilder