Samvete i Sverige

225.00 kr

Om frihet och lydnad från medeltid till idag
Linde Lindkvist & Johannes Ljungberg (red.)

Vi lever i en tid då tankar om samvete och samvetsfrihet syns allt oftare i svensk offentlighet i rikspolitiken, på tidningarnas ledarsidor och i sociala medier. Historiskt sett har de båda begreppen använts för att markera en viss mån av frihet eller en skyddad position i moraliska, politiska och rättsliga konflikter.

Hänvisningar till en enskild människas samvete och skillnader mellan en inre och en yttre domstol har kunnat legitimera befrielse från religiösa och statliga tvångsmekanismer och motiverat exempelvis vapen- eller abortvägran.

En grupp forskare i historia, mänskliga rättigheter, rättsvetenskap, etik och religionssociologi tar här ett gemensamt grepp om några av de mest brännande konflikterna kring samvete och samvetsfrihet i Sverige från medeltiden till idag. Fram träder en bild av komplexa och motspänstiga begrepp som även idag bär påtagliga spår av äldre distinktioner och historiska konfliktsammanhang.

Medverkande

Biörn Tjällén
Anna Nilsson Hammar
Joachim Östlund
Göran Gunner
Kavot Zillén
Linnea Jensdotter
Susanne Wigorts Yngvesson
Leif Ericsson
Johannes Ljungberg
Linde Lindkvist

Samtliga bidrag är välskrivna och ger var för sig tankeväckande inblickar i samvetets och samvetsfrihetens historia i Sverige.

Christopher Collstedt, Scandia, 89:2, 2023

Artikelnr: 9789188909688 Kategorier: , , , ,
Beskrivning

Linde Lindkvist är docent i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan (f.d. Teologiska Högskolan) i Stockholm. I sin forskning intresserar han sig främst för frågor som rör de mänskliga rättigheternas historia, barns rättigheter och religionsfrihet. Hans avhandling från Lunds universitet handlar om tillkomsten av religionsfrihetsartikeln i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 och har bland annat belönats med Oscar II:s pris för bästa humanistiska avhandling vid Lunds universitet. En reviderad version av avhandlingen publicerades av Cambridge University Press, 2017. I sitt pågående postdoktorprojekt studerar Lindkvist tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989. 

Johannes Ljungberg är doktor i historia och innehar en postdoktortjänst vid Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet, inom det interdisciplinära forskningsprogrammet PRIVACY, finansierat av Danmarks grundforskningsråd över sex år. Programmet utforskar olika former av privatliv i elva europeiska städer under tidigmodern tid, det vill säga perioden innan skydd för privatliv blev formulerat som en rättighet. Han forskar även om toleransens gränser i tidigmodern tid, och bedriver ett biografiskt inriktat bokprojekt om läkaren, alkemisten och radikalpietisten Johann Conrad Dippel. 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Johannes Ljungberg, Linde Lindkvist

ISBN

978-91-88909-68-8

Pris

225 kr

Sidantal

280 sid

Titel

Samvete i Sverige: Om frihet och lydnad från medeltiden till idag

Utgiven

2021

Press/bilder

Press/bilder