Stormaktsskärgård

249.00 kr

Marin landskapshistoria utmed farlederna mot Stockholm
Niklas Eriksson

Under 1600-talet utvecklades Sverige till en militär stormakt samtidigt som internationella kontakter och handelsutbyte vitaliserades. I stormaktens mitt, omgärdat av tusentals svårnavigerade öar, skär och lömska undervattensgrynnor låg Stockholm. Härifrån administrerades landets moderniserade och effektiviserade förvaltning av skatter och tullar för de skepp som utgjorde kontakterna med utlandet. Farlederna genom skärgården kantades av en brokig och ständigt föränderlig bebyggelse som till största delen bestod av skepp.

Spåren efter segelfartygen försvann från havsytan så snart kölvattnet lagt sig, och Stockholms skärgård framstår idag i det närmaste som ett orört naturlandskap. I Stormaktsskärgård berättar arkeologen Niklas Eriksson hur staten omformade farlederna och skapade förutsättningar för handelssjöfarten att röra sig bland skären. Eriksson skildrar en landskaps historia i gränslandet mellan stormakten och det öppna havet, berättad utifrån reseskildringar, kartor, fornlämningar, bilder, skeppsvrak och annat källmaterial.

Stormaktsskärgård är en spännande och tättskriven historiebok som man inte betar av i en snabbläsning.

Per Göthlin, Tidningen Skärgård, nr 105/2022

Artikelnr: 978-91-89361-05-8 Kategorier: , ,
Författare

Niklas Eriksson (f. 1976) är docent i arkeologi och forskare på Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar huvudsakligen på marinarkeologiska och historiskarkeologiska teman. Eriksson disputerade 2014 på avhandlingen Urbanism under Sail. An Archaeology of Fluit Ships in Early Modern Everyday Life.
Han har även gett ut monografin Riksäpplet. Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp (2017) och ett stort antal rapporter och vetenskapliga artiklar i tidskrifter och antologier. För närvarande forskar han om svensk skeppsarkitektur.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Niklas Eriksson

Illustrerad

Illustrerad i färg

Sidantal

260 sid

ISBN

978-91-89361-05-8

Pris

249 kr

Titel

Stormaktsskärgård. Marin landskapshistoria utmed farlederna mot Stockholm

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder