Niklas Eriksson

Niklas Eriksson

Niklas Eriksson (f. 1976) är fil.dr i arkeologi och postdoktor på CEMAS Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet. Han har varit involverad i ett stort antal undervattensarkeologiska undersökningar.

I sin forskning har Niklas försökt att utveckla marinarkeologin med inspiration från skilda historiska och arkeologiska forskningsfält. Han disputerade vid Södertörns högskola på avhandlingen Urbanism under Sail. An Archaeology of Fluit Ships in Early Modern Everyday Life (2014). För närvarande arbetar han med en landskapsarkeologisk studie av stormaktstidens farleder.

Böcker
Riksäpplet

Riksäpplet

Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp
Niklas Eriksson

Den 5 juni 1676, fem dagar efter att regalskeppen Kronan och Svärdet förlist under slaget vid Öland, kom även Riksäpplet på drift och sjönk vid Dalarö skans. Händelsen har fått en undanskymd roll i historieböckerna vilket även spillt över på hur vraket hanterats.

Läs mer »