Utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar

250.00 kr

Drivkrafter, processer och samspel
Katja Lindqvist

Politiker och stadsplanerare lyfter fram kultur och kreativitet som centrala i samhällsutvecklingen. Men vad är det som gör kulturellt och kreativt företagande särskilt intressant i ett samhällsekonomiskt perspektiv? Vilka fördelar eller begränsningar ger utvecklingsstöd till sådana företag?

Katja Lindqvist har kartlagt vad man har gjort i Sverige för att stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar genom offentliga satsningar. Boken ger en bred introduktion till hur näringarna väckt politiskt intresse under de senaste två decennierna och hur det hänger ihop med samhällets ekonomiska och politiska förändring under samma period.

Författaren pekar på drivkrafter, processer och samspel som bidrar till eller utmanar utvecklingsarbetet, framför allt på regional och kommunal nivå. Studien är den första i sitt slag som genomförts i Sverige och bidrar till fördjupad förståelse av utmaningarna i samtida offentligt utvecklingsarbete över de politiska områdesgränserna. Med exempel från satsningar inom Skånes närings­-, kultur-­ och regionalpolitik bjuder Lindqvist på konkreta underlag till slutsatser och rekommendationer.

Författaren klargör övertygande hur kulturella och kreativa näringar har blivit ett intressant område för politiska ambitioner. Boken har en tydlig struktur med klara definitioner av använda begrepp vilket gör den lättläst för huvudmålgrupperna, dels forskare och studerande inom flera olika discipliner, dels politiker och tjänstepersoner inom offentlig sektor. Författarens rekommendationer med intressanta underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete och en litteraturförteckning underlättar i hög grad fortsatta studier och projektarbete.

Betyg 5/5, Christer Olsson, BTJ-häftet nr 15, 2023

Artikelnr: 978-91-89361-47-8 Kategorier: ,
Beskrivning

Katja Lindqvist är konstvetare och docent i företagsekonomi vid Institu­tionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hon forskar om organise­ring, ledning och finansiering av kultu­rella verksamheter, och har publicerat studier om bland annat museisektorn, bildkonstområdet samt kulturpoli­tik. Hon har också genomfört en rad utvärderingar och utredningar för offentliga organisationer. År 2022 anlitades Katja Lindqvist som expert i utredningen ”Kreativa Sverige”.

Information
Boktyp

Mjukband med flik

Författare

Katja Lindqvist

Sidantal

232 sid

Illustrerad

10 illustrerade sidor

ISBN

978-91-89361-47-8

Pris

250 kr

Titel

Utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar. Drivkrafter, processer och samspel

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder


Pressmeddelande