Katja Lindqvist

Katja Lindqvist

Katja Lindqvist forskar om konstnärer som entreprenörer och ledare, och om organisering och finansiering av kulturverksamheter. Dessutom är hon intresserad av politikens och det offentligas inflytande över kulturella och kreativa verksamheter. 2019–2021 undersöker hon regionalpolitiska satsningar på kulturella och kreativa näringar i Sverige och Europa, och dessas effekter med forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond.

Böcker
Kompetens i museisektorn

Kompetens i museisektorn

Politik, praktik och relationen till högre utbildning
Katja Lindqvist (red.)

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett medvetet underhåll av personalens kompetens, grundat i de anställdas kunskaper om museets samlingar och färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbetsparter.

Läs mer »