Vasa II. Rigging and sailing a Swedish warship of 1628

Part 1. The material remains and archaeological context
Fred Hocker (red.)
Scroll down for information in English.

När Vasa bärgades 1961 uppenbarades en förlorad värld i svindlande detalj. Bland de mest märkvärdiga fynden fanns en mångfald rester av master och segel. Normalt ger skeppsvrak sparsamt med ledtrådar till hur deras skrov sett ut ovan vattenlinjen, men på Vasa fanns de lägre masterna, en myriad av block och taljor, hundratals meter rep, och – mest iögonenfallande – hela nio segel som överlevt skeppets tid under vatten.

De unika fynden utgör en enastående möjlighet att rekonstruera riggen i detalj och skapa en bild och förståelse av hur skeppen manövrerades och seglades under 1600-talet. Med sin segeltyp, rigg och navigationsinstrument skiljer sig Vasa helt från 1800-talets traditionella fullriggare, och artefakterna från Vasa ger en levande bild av sjömannaskap under de stora segelskutornas århundraden.

Vasa II Part 1 berättar om över tusen olika föremål av trä, metall och tyg – delar som sammantaget är den mest kompletta rigg som överlevt sedan före sekelskiftet 1800. De har givit förutsättningarna för den livfulla rekonstruktionen och iscensättningen av segelverket och sjöegenskaperna hos det kraftfulla krigsskepp från 1628 som Vasa är.

English

When Vasa was raised in 1961 a lost world was revealed in astonishing detail. Among the most remarkable finds were the remains of the rigging. Normally shipwrecks offer only a few clues to the structure above the waterline, but on Vasa the lower masts, a myriad of blocks and deadeyes, hundreds of metres of rope and cable and – most astonishingly – nine sails from the ship and its boat survive.

The unique finds provide an unparalleled opportunity to reconstruct the rigging in detail and to form an understanding of how ships were sailed in the seventeenth century. With a sail plan, rigging, and steering gear that are substantially different to the classical fullrigged ship of the nineteenth century, the evidence from Vasa paints a vivid picture of ship-handling in the Age of Sail.

Vasa II Part 1 presents more than a thousand finds of wood, metal, and cloth from the most complete rig to survive from before 1800, which form the basis for a complete reconstruction of the rig and sailing performance of a large warship of the 1620s.

I sin genre är det en oerhört bra och viktig bok, i alla avseenden och utan tvekan ett storverk som genom sitt format och sina rika illustrationer även fungerar som kaffebordsbok att bläddra i och fascineras av för läsare utan förkunskaper.

Betyg 5/5, Mats K.G. Johansson, BTJ-häftet nr 3, 2024

Författare

Fred Hocker är forskningsledare på Vasamuseet och har en doktorsexamen i antropologi från the Nautical Archaeology Program vid Texas A&M University. Han undervisade därefter medeltida sjöfart och historisk skeppsbyggnad där, och har sedan gjort en rad marinarkeologiska utgrävningar i USA, Nordeuropa och Medelhavet. Hocker är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och har mottagit ett antal hedersutnämningar. 2023 förlänades han H.M. Konungens medalj för framstående insatser inom det marinarkeologiska forskningsområdet.

English:
Fred Hocker is the Director of Research at the Vasa Museum, responsible for historical and archaeological research concerning the ship and its contents. Formerly the Yamini Associate Professor of Nautical Archaeology at Texas A&M University, he worked as a wooden shipwright and shipkeeper at Mystic Seaport Museum before entering the academic world. He is an active crew volunteer on Kalmar Nyckel, a sailing reconstruction of a full-rigged ship of the 1620s–1640s.

Information
Boktyp

Klotband i storformat

Författare

Fred Hocker

Sidantal

472 sidor

Illustrerad

Rikt illustrerad med 490 bilder i fyrfärg

ISBN

978-91-88909-11-4

Titel

Vasa II. Rigging and sailing a Swedish warship of 1628 Part 1. The material remains and archaeological context

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder