Renlighetsrörelsen som drog fram genom Norden

RenlighetsrörelsenRenlighetsrörelsen som drog fram genom Norden

Upptäckten att bakterier kan orsaka sjukdom gjorde kopplingen mellan hygien och hälsa till en samhällsfråga på liv och död.

Renlighetsivrandet började i de borgerliga hemmen och rörelsen tog fart i Norden vid sekelskiftet 1900. Sanitet var dock en lyx i tätbefolkade storstäder och blev en klassfråga som krävde stora miljöhygieniska reformer av  renhållning och livsmedelshygien. Här belyser forskare hur renlighetsidealen både omformade det samtida samhället och bäddade för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt. Hur gick arbetet för ökad renlighet till?